Mūsų teikiamos paslaugos:

 • sklypo formavimo pertvarkymo projektai;
 • žemėtvarkos projektai;
 • žemės sklypų sujungimas;
 • žemės sklypų padalijimas;
 • žemės sklypų suformavimas;
 • pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas;
 • žemės sklypų pertvarkymas.

Amalgamacija

Amalgamacija - nekilnojamojo daikto pertvarkymo būdas, kai vieno nekilnojamojo daikto dalis atidalijama nesuformuojant atskirojo nekilnojamojo daikto ir sujungiama su greta esančiu nekilnojamuoju daiktu

Projektas rengiamas:

 • kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
 • kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);
 • kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
 • kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
 • kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;
 • kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
 • kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui.

Rengiant projektą:

 • formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;
 • pertvarkomi žemės sklypai:
 • padalijant į du ar daugiau žemės sklypų;
 • atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus;
 • sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;
 • pakeičiant gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribą ar ribas (perdalijimas), kai žemės sklypo (-ų) dalis (-ys) atidalijama (-os) nesuformavus atskiro žemės sklypo (-ų) ir sujungiama (-os) su gretimu žemės sklypu;
 • nustatoma ir keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);
 • įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
 • siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai;
 • siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;
 • numatomas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

Šiais klausimais prašome kreiptis: