Topografinė nuotrauka – tai topografijos-geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.

Užsakant topografinę nuotrauką, reikalingi dokumentai:

  • Žemės sklypo kadastriniai matavimai (jeigu jie yra daryti).

Topografinių planų (nuotraukų) rengimas ir derinimas

Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus, keičiant žemės naudojimo paskirtį. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Topografiniame plane vaizduojami esami vietovės objektai, situacija, kontūrai, reljefas ir požeminiai inžineriniai statiniai bei tinklai. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Topografiniai planai sudaromi analoginėje ir / arba skaitmeninėje formoje 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 masteliais.

Šiais klausimais prašome kreiptis: