Planuojant projektą, prieš pradedant vykdyti veiklą, reikia įverti jos galimą teigiamą ir neigiamą poveikį aplinkai. Veikloms, numatytoms Planuojamos ūkinės veiklos įstatyme, poveikio aplinkai vertinimą atlikti privaloma.
Dėl informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimo ir su tuo susijusių procedūrų, rašykite mums pav@geoline.lt.